ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη, Αττικής

Τηλεφωνικό Κέντρο – Υποδοχή 2294320500
Γραμματεία Δημάρχου 2294320526
  2294320527
Τεχνική Υπηρεσία Γραμματεία 2294320521
Ταμειακή Υπηρεσία 2294320511
  2294320512
Τμήμα Αθλητισμού 2294320515
Άδειες Καταστημάτων 2294320588
Ύδρευση 2294320513
  2294320514
Δημοτολόγιο 2294320533
  2294320557
Γραφείο Προσωπικού 2294320525
Λογιστήριο 2294320536
Επόπτες Έργων και Καθαριότητας 2294320933
Πρωτόκολλο 2294320516
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 2294092222
Υδραυλικοί Υπηρεσίας 6973896507